Heliflex Stubby Antenna

UHF 438-470 MHz
Model:
PMAE4003
Price:$12.25