eSMART BC1150 Power Supply

24V/6.66A
Model:
BC1150-24V
Price:$169.00